Bạn mới tậu được Apple Watch và muốn đơn giản hóa nhiều thao tác thông thường, bài viết xin chia sẻ nhanh chóng vị trị của bạn đến bạn bè qua iMessage

Để có thể gửi vị trí của bạn thông qua tin nhắn bạn có thể làm như sau:

Mở xem tin nhắn mà bạn vừa nhận được, hoặc bạn có thể truy cập vào màn hình và chọn biểu tượng tin nhắn

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Nếu bạn mở tin nhắn từ màn hình chính, bạn chọn phần tin nhắn của người vừa gửi tin nhắn cho bạn để bạn gửi vị trí của bạn cho người đó

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Hành động trên sẽ dẫn bạn đến màn hình kế tiếp, bạn sẽ trên màn hình kế tiếp có phần “Reply” (Phản hồi) hiện lên bên dưới dòng tin nhắn của bạn. Sau đó bạn tiếp tục dùng ngón tay của bạn chạm và giữ ở vị đó một hồi

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Cho đến khi bạn thấy màn hình kế tiếp hiện lên với 3 tuỳ chọn (Reply, Details, Send Location). Thì bạn nhấn vào phần  “Send Location” (Gửi vị trí)
Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Sau khi bạn nhấn vào phần Send Location thì trong phần trả lời tin nhắn bạn sẽ có thấy đồng hồ Apple Watch sẽ tự động gửi một tin nhắn với nội dung “Locating” (Đang định vị) và bên trên màn hình sẽ có dòng thông báo trạng thái “Sending…” (Đang gửi)

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Một khi tin nhắn gửi vị trí  đã gửi tới người trong cuộc nói chuyện của bạn. Thì tin nhắn đó cũng giống như tin nhắn bình thường mà bạn hay gởi cho người trong cuộc nói chuyện của bạn

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Khi đó đồng thời tại chiếc đồng hồ Apple Watch hay điện thoại của người nhận sẽ có 1 thông báo hiện lên để nhắc người nhận  là có 1 số điện thoại vừa gửi vị trí và người đó có thể xem trên chiếc điện thoại iPhone của người đó.

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Trên chiếc điện thoại của người nhận, người đó sẽ thấy một cái một tin nhắn dưới dạng một bản đồ nhỏ trong đoạn đối thoại của người nhận với người gửi là bạn.

Nhanh chóng chia sẻ vị trí trên Apple Watch
Người nhận sau đó sẽ chạm vào nội dung tin nhắn “Current Location” (Vị trí hiện tại của bạn) thì chiếc điện thoại iPhone sẽ tự động chuyển tới ứng dụng Apple Maps và người nhận sẽ được hướng dẫn đoạn đường mà người đó phải đi để tới được vị trí của người gửi là bạn.

Tham khảo: Howtogeek