Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Partition Magic Pro 8.05 là một phần mềm chuyên dùng để phân chia và tái phân chia ổ cứng, cũng như chuyển đổi các dạng thức phân vùng ổ cứng một cách dể dàng mà không làm mất dữ liệu đã có trong ổ cứng.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Phần mềm có giao diện trực quan nên thích hợp với những người mới biết sử dụng máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Partition Magic Pro 8.05 chạy trong môi trường DOS có trên đĩa Hiren’s Boot 9.5 (bạn tìm mua dể dàng tại các cửa hàng dịch vụ tin học)

1. Chạy Partition Magic Pro 8.05 từ đĩa CD Hiren’s Boot 9.5

 • Khởi động bằng đĩa CD Hiren’s Boot 9 rồi bấm phím 2 để chọn mục Start BootCD (hay dùng phím mũi tên lên, xuống để di chuyển vệt chọn rồi bấm Enter). Bấm phím 1 là khởi động từ ổ cứng.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn mục Start BootCD

 • Trong màn hình 2, bấm phím 1 để chọn mục Disk Partition Tools rồi bấm Enter.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn mục Disk Partition Tools

 • Trong màn hình thứ 3, bấm phím 1 để chọn mục Partition Magic Pro 8.05 > bấm Enter.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn mục Partition Magic Pro 8.05

2. Tạo phân vùng (partition)

Trên một ổ đĩa bạn có thể tạo 4 phân vùng Primary hay 3 phân vùng Primary và 1 phân vùng Extended. Mỗi phân vùng Primary là một ổ đĩa logic, riêng phân vùng Extended cho phép bạn tạo bao nhiêu phân vùng con cũng được (mỗi phân vùng con là 1 ổ đĩa logic).

 • Chọn ổ cứng: Trong cửa sổ chương trình Partition Magic Pro, bạn bấm mũi tên chỉ xuống trong ô chọn trên thanh toolbar để chọn ổ cứng cần phân vùng.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn ổ cứng cần phân vùng

 • Tạo phân vùng Primary: Bấm phím phải chuột vào không gian trống – Unallocated rồi chọn Create trong menu ngữ cảnh (hay chọn partition rồi mở menu Operations > chọn Create).

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn Create trong menu ngữ cảnh

 • Xác lập thông số cho phân vùng Primary: Trong hộp thoại Create Partition bạn xác lập như sau:

– Chọn Primary Partition trong danh sách thả xuống của mục Create as(bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống để hiển thị danh sách). Đây là phân vùng khởi động của ổ đĩa.

– Chọn định dạng cho phân vùng này trong danh sách thả xuống của mụcPartition Type. Bạn có thể định dạng phân vùng theo các chuẩn FAT, NTFS, Linux.

– Đặt tên cho ổ đĩa logic tại mục Label.

– Chỉ định dung lượng (tính bằng MB) cho phân vùng tại mục Size (dùng bàn phím số hay bấm chuột vào 2 nút mũi tên lên, xuống).

Sau khi xác lập xong, bạn bấm nút OK

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Xác lập thông số cho phân vùng Primary

Bạn có thể lập lại các bước 2b, 2cđể tạo thêm phân vùng Primary khác. Nếu bạn không phân chia nhiều ổ logic thì trong mục Size bạn để mặc định (toàn bộ dung lượng) và nhảy đến bước 2f.
Trong quá trình tạo phân vùng, bạn có thể xóa và tạo lại phân vùng một cách dể dàng (xem hướng dẩn xóa phân vùng trong phần 3).

 • Tạo phân vùng Extended:Quay lại cửa sổ chính, bạn tiếp tục bấm phím phải chuột vào phần dung lượng chưa sử dụng của ổ đĩa (Unallocated ) rồi chọn Create trong menu ngữ cảnh.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn phần dung lượng chưa sử dụng của ổ đĩa

 • Xác lập thông số cho phân vùng Logical: Do phân vùng Extended chứa các phân vùng Logical nên bạn chỉ cần xác lập thông số cho phân vùng Logical. Trong hộp thoại Create Partition bạn cũng xác lập tương tự như khi tạo phân vùng Primary nhưng trong mục Create as bạn phải chọn là Logical Partition (các phân vùng này không thể khởi động được). Sau khi xác lập xong, bạn bấm nút OK.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn là Logical Partition cho mục Create as

Nếu bạn muốn chia nhiều phân vùng logic thì bạn điều chỉnh dung lượng trong mục Size rồi lập lại hai bước 2d, 2eđể tạo thêm các phân vùng logic khác. Nếu không thì để Size mặc định.

 • Tiến hành phân hoạch: Sau khi kết thúc việc tạo phân vùng, bạn bấm nút Apply để chương trình tiến hành phân hoạch đĩa thật sự.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Bấm nút Apply để tiến hành phân hoạch ổ đĩa

Khi hộp thoại Apply Changes xuất hiện, bạn bấm nút Yes để xác nhận việc phân vùng.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Bấm Yes để xác nhận

3. Xóa phân vùng (partition)

Khi xóa phân vùng, chương trình đòi hỏi bạn phải xóa phân vùng Logical trước rồi mới được xóa phân vùng Extended.

 • Xóa phân vùng Primary và Logical: Bạn bấm phím phải chuột vào phân vùng Primary hay Logical rồi chọn Delete trong menu ngữ cảnh (hay chọn phân vùng rồi mở menu Operations > chọn Delete)

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn phân vùng để xóa

Khi hộp thoại Delete Partition xuất hiện, bạn gõ OK vào ô Type OK to confirm partition deletion để xác nhận xóa phân vùng này. Sau đó, bấm nút OK.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Gõ OK để xác nhận xóa phân vùng

 • Xóa phân vùng Extended: Sau khi xóa tất cả phân vùng Logical xong, bạn bấm phím phải chuột vào phân vùng Extended rồi chọn Delete trong menu ngữ cảnh.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Chọn phân vùng Extended để xóa

Khi hộp thoại Delete Partition xuất hiện, bạn bấm nút OK để xác nhận.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Bấm nút OK để xác nhận

 • Tiến hành xóa phân vùng: Sau khi kết thúc việc xóa phân vùng, bạn bấm nút Apply rồi bấm nút Yes trong hộp thoại Apply Changesđể chương trình tiến hành phân hoạch lại ổ đĩa thật sự.

Phân vùng đĩa cứng bằng Partition Magic Pro 8

Bấm nút Apply và Yes để tiến hành phân hoạch ổ đĩa