Dùng text replacement sửa lỗi chữ “I” trên iOS 11.1

Một số người dùng iPhone và iPad đã cập nhật lên iOS 11.1 và họ không thể nhập “I.” Dưới đây là một cách giải quyết đơn giản.

Đây là lỗi vô hại nhưng gây nhiều khó chịu, đang ảnh hưởng đến một số người dùng đã cập nhật lên iOS 11.1. Nó xảy ra khi gõ chữ “i.”, thay vì tự động sửa thành chữ viết hoa, nó được thay thế bằng chữ “A” và ký hiệu unicode.

Dùng text replacement sửa lỗi chữ “I” trên iOS 11.1

Lỗi này liên tục xảy ra trong nhiều ứng dụng khác nhau, tuy nhiên thật kỳ lạ khi không phải tất cả mọi người sử dụng iOS 11.1 đều bị ảnh hưởng. Đối với những người đang gặp lỗi này, Apple đã cung cấp một cách giải quyết tạm thời cho đến khi phần mềm được đưa ra.

Cách giải quyết này sử dụng tính năng Text Replacement (Thay thế văn bản) được tích hợp trong iOS. Bạn cần phải tạo một văn bản thay thế tự động thay đổi một chữ cái đơn giản “i” thành chữ viết hoa, và nó sẽ giúp bạn tránh gặp phải lỗi này.

Để tạo ra bản thay thế văn bản mới, bạn vào Settings > General > Keyboard > Text Replacement. Tiếp theo, nhấp vào dấu cộng ở góc trên cùng bên phải. Bên cạnh Phrase, hãy nhập “I” và bên cạnh Shortcut, nhập “i”. Nhấn vào Save ở trên cùng bên phải.

Bây giờ khi bạn nhập “i” và nhấn phím cách, nó sẽ tự động sửa chính nó thành “I.”

Dịch từ: cnet