Tuy chỉ mới ra mắt cách đây hơn 1 năm, dịch vụ DNS WARP của Cloudflare đã rất được nhiều người dùng đón nhận. Dù vậy điểm hạn chế là dịch vụ này chỉ mới có trên smartphone. 

Chính vì thế, cộng đồng người dùng mới đây đã có nhiều tinh chỉnh để giúp cho dịch vụ này có thể chạy trên các hệ điều hành máy tính thông dụng. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt để sử dụng dịch vụ DNS WARP của Cloudflare.

Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu

Dùng WARP+ trên hệ điều hành Windows

Bước 1: Tải và cài đặt TunSafe & TunSafe TAP adapter 

  • Cài đặt TunSafe: https://tunsafe.com/downloads/TunSafe-1.5-rc2.exe
  • Cài đặt TunSafe TAP adapter https://tunsafe.com/downloads/TunSafe-TAP-9.21.2.exe

Bước 2: Tạo cấu hình :

Bạn truy cập vào địa chỉ: https://1111.4it.top/, tạo tài khoản, xong lưu ID lại và tải tập tin cấu hình về

Bước 3: Cài đặt cấu hình để sử dụng Warp+ 1.1.1.1 với TunSafe

Bạn mở tool TunSafe vừa cài ở Bước 1. Chọn File > Browse in Explorer để mở thư mục cấu hình > Dán tập tin vừa tải về vào thư mục cấu hình.

Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu

Quay lại TunSafe và chọn tập tin vừa đưa vào trong danh sách xổ xuống để kết nối tới WARP+

Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu

Khi TunSafe hiện Connected có nghĩa là bạn đã kết nối thành công.

Dùng WARP+ trên hệ điều hành macOS, Ubuntu….

Bước 1: tải về và cài đặt công cụ Wireguard thê hệ điều hành

Bạn truy cập địa chỉ: https://www.wireguard.com/install, lựa chọn tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành.

Bước 2: Tạo cấu hình

Bạn truy cập https://1111.4it.top/.

Tạo xong lưu ID lại và tải tập tin cấu hình về

Bước 3: Cài đặt cấu hình để sử dụng WARP+ 1.1.1.1 với Wireguard

  • Mở tool Wireguard vừa cài ở trên.
  • Chọn Import Tunnel tìm đến tập tin có đuôi .conf vừa tải về.

Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu

  • Thêm xong bạn nhấp Activate rồi sử dụng.

Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu Sử dụng WARP+ (1.1.1.1) trên Windows, macOS, Ubuntu