Homepage » Tag Archives: truyền thông

Posts Tagged: "truyền thông"

TikTok lan toả chiến dịch #zerowaster

TikTok đã kết hợp với Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu khởi xướng chiến dịch #zerowaster, huy động thế hệ tương lai giảm lượng rác thải ra môi trường. Diễn ra từ ngày 8 - 10/11, chiến dịch #zerowaster sẽ huy động nguồn lực sáng...

BETA