Sáng nay 2/12, rất nhiều người dùng trên Facebook đã bắt đầu chia sẻ video Year In Review 2016 dù còn đến gần 1 tháng nữa mới hết năm. 

Facebook bắt đầu mở Year In Review 2016 cho bạn

Year In Review là tính năng Facebook sẽ tổng hợp lại những hình ảnh, bình luận của bạn trong suốt một năm qua để tạo ra video thống kê vui vẻ và đáng nhớ, chủ yếu là những hoạt động có nhiều sự tương tác đến từ bạn bè. Bạn đồng thời cũng có thể tự chọn những hình ảnh này theo ý muốn.

Facebook bắt đầu mở Year In Review 2016 cho bạn

Hướng dẫn tạo video Year In Review 2016 trên Facebook

Nếu chưa thấy, bạn có thể yêu cầu (Request) để Facebook tạo video Year In Review 2016 cho mình qua liên kết: https://www.facebook.com/yearinreview

Hướng dẫn tạo video Year In Review 2016 trên Facebook

Facebook sẽ thông báo cho bạn qua phần Notification.

Khi đó bạn tiếp tục truy cập lại vào trang này, màn hình sẽ hiện ra đoạn video mẫu với các hình ảnh trên Facebook.

Bạn có thể bấm Edit Video để lựa chọn lại những tấm ảnh sẽ xuất hiện. Đồng thời có thể lựa chọn lại những tấm ảnh bạn bè khác cho phù hợp hơn.

Cuối cùng, bạn bấm Save Video và chờ một lát để Facebook thực hiện lại Video với chỉnh sửa của bạn.