Google đang tìm cách thu hút các doanh nghiệp tham gia vào các dịch vụ lưu trữ đám mây của họ qua việc công bố các tính năng mới của Google Drive trong ngày hôm nay. Những cải tiến này hướng về các doanh nghiệp và sẽ có sẵn trên các gói G Suite Business, Education và Enterprise.

Dưới đây là những tính năng quan trọng vừa được cập nhật cho Google Drive:

  • Tạo, chia sẻ và làm việc nhóm hiệu quả hơn với Team Drives.
  • Kiểm soát và quản lý những dữ liệu nhạy cảm của công ty với Google Vault.
  • Chuyển dữ liệu sang Google Drive thông qua AppBridge.
  • Làm việc không gián đoạn với File Stream Drive.
  • Truy cập các tập tin có liên quan ngay lập tức với Quick Access.

Cập nhật đầu tiên là Team Drives, cho phép các nhân viên cùng chia sẻ một thư mục để lưu trữ dữ liệu chung. Mặc dù đây không phải là tính năng mới nhưng Team Drives cho phép nhiều người tham gia chia sẻ nhiều hơn. Ngoài ra, các dữ liệu được lưu trữ trên Team Drive vẫn tồn tại ngay cả khi một thành viên của nhóm rời đi.

Google Drive cập nhật những tính năng mới hướng tới các doanh nghiệp nhiều hơn

Tính năng Google Vault cũng được cập nhật. Quản trị viên bây giờ có thể bảo mật và quản lý các tập tin cũng như các thành viên khác trong Drives cũng như Team Drives. Google cũng đã mua lại AppBridge, một dịch vụ giúp các công ty chuyển dữ liệu từ các dịch vụ lưu trữ đám mây khác mà họ hiện đang sử dụng sang Google Drive.

Google Drive cập nhật những tính năng mới hướng tới các doanh nghiệp nhiều hơn

Ngoài ra trong danh sách còn có dịch vụ Drive File Stream nhưng tiếc là nó vẫn còn trong chương trình thử nghiệm của Google. Drive File Stream cho phép người dùng sử dụng trực tiếp các tập tin trên Google Drive lên máy tính cá nhân mà không nhất thiết phải tải chúng xuống. Thêm vào đó, các tập tin được sử dụng nhiều nhất của bạn sẽ tự động xuất hiện sẵn trên màn hình desktop.

Google Drive cập nhật những tính năng mới hướng tới các doanh nghiệp nhiều hơn

Cuối cùng là tính năng Quick Access, hiện đã có thể hoạt động cùng với Team Drives trên iOS, Android cũng như trên nền tảng web. Quick Access sẽ dự đoán tập bạn đang tìm kiếm dựa trên cách thức và những người thường hay chia sẻ tập tin đó, đặc biệt là khi nó liên quan tới các cuộc họp xảy ra trong ngày và đồng thời cũng phân loại tập tin nào chỉ được sử dụng vào những thời điểm cụ thể trong ngày.

Google Drive cập nhật những tính năng mới hướng tới các doanh nghiệp nhiều hơn

Theo NeoWin