Sau khi có mặt trên Android, Google đã đưa ứng dụng Trusted Contacts lên kho ứng dụng dành cho các thiết bị iPhone/iPad của Apple

Google đưa ứng dụng cảnh báo khẩn cấp Trusted Contacts lên iOS

Trusted Contacts được Google giới thiệu là một cách mới giúp người sử dụng chia sẻ vị trí của mình cho người thân và bạn bè để họ biết bạn đang trong trạng thái an toàn hay không. Những người thân có thể yêu cầu theo dõi vị trí của bạn – ngay cả khi điện thoại của bạn đang ngoại tuyến hoặc bạn không thể sử dụng nó. Bạn cũng có thể chủ động chia sẻ vị trí của bạn trong đời sống hàng ngày hoặc trong các trường hợp khẩn cấp.

Song song đó, Google cũng đã thực hiện một số cập nhật cho người dùng Android nhằmg íup ứng dụng trở nên hữu ích hơn.

Kiểm soát nhanh chóng vị trí được chia sẻ

Để chuẩn bị cho tình huống bạn có thể cần sự giúp đỡ nhưng không thể trả lời điện thoại – ví dụ bị lạc trong khi đi bộ đường dài và điện thoại bị mất sóng. Bạn có thể tùy chọn thời gian chờ trước khi vị trí của bạn được tự động chia sẻ với một số liên lạc đáng tin cậy (có thể là cha mẹ, bạn bè hay bất kỳ người thân nào…). Trước đây, thời gian mặc định để ứng dụng tự động chia sẻ vị trí của bạn là 5 phút, nhưng giờ người dùng có thể chọn chia sẻ ngay lập tức hoặc đợi tối đa một giờ.

Google đưa ứng dụng cảnh báo khẩn cấp Trusted Contacts lên iOS

Thêm địa chỉ liên hệ đáng tin cậy theo số điện thoại

Hiện tại, người dùng có thể thêm các địa chỉ liên hệ tin cậy theo số điện thoại, cũng như địa chỉ email. Khi nhập một số điện thoại của người cần chia sẻ vị trí trong trường hợp khẩn cấp, một tin nhắn SMS được gửi tới người đó với lời mời kết nối. Nếu họ chấp nhận, ngay lập tức họ sẽ trở thành người liên hệ tin cậy và bạn sẽ nhìn thấy tên và ảnh đại diện của họ trong ứng dụng.

Với bản cập nhật này, Trusted Contacts đã có 9 ngôn ngữ mới với tổng số 25 ngôn ngữ trên thế giới: Amharic (Ethiopia), Hy Lạp (Hy Lạp), Ba Tư (Iran), Bahasa (Indonesia), Macedonian (Macedonia), Myanmar (Myanmar), Nepali (Nepal), Serbia (Serbia) và Urdu (Pakistan).

Tải Trusted Contacts cho iOS tại địa chỉ này