Thursday, 1 October, 2020
Trang chủ 2020 May 3

Lưu trữ hàng ngày: 03/05/2020

Electro-Voice tổ chức chuỗi hòa nhạc trực tuyến EV Open Mic để hỗ trợ các nghệ sĩ trên toàn cầu trong thời gian khó khăn

Electro-Voice tổ chức chuỗi hòa nhạc trực tuyến EV Open Mic để hỗ trợ...

Đồng cảm trước hoàn cảnh chung do ảnh hưởng COVID-19, Electro-Voice tổ chức chuỗi hòa nhạc trực tuyến EV Open Mic từ ngày 26 đến 30 tháng 5
iMessage sắp được bổ sung tính năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi?

iMessage sắp được bổ sung tính năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi?

Apple đang nghiên cứu bổ sung tính năng chỉnh sửa tin nhắn sau khi gửi cho dịch vụ iMessage, nhằm cạnh tranh với những ứng dụng nhắn tin bên thứ ba như WhatsApp, Telegram.