Thursday, 1 October, 2020
Trang chủ 2020 May 2

Lưu trữ hàng ngày: 02/05/2020

Sử dụng xác thực hai yếu tố trên Facebook mà không cần số điện thoại

Sử dụng xác thực hai yếu tố trên Facebook không cần số điện thoại

Trước đây, Facebook yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại di động để nhận mã đăng nhập gồm 6 chữ số thông qua tin nhắn văn bản. Tuy nhiên, từ năm 2018, mạng xã hội đã cải thiện tính năng này, người dùng có thể xác thực hai yếu tố thông qua ứng dụng xác thực của bên thứ ba, không cần bắt buộc phải có số điện thoại.