Monday, 26 October, 2020
Trang chủ 2020 May 17

Lưu trữ hàng ngày: 17/05/2020

Cách chip Secure Element bảo vệ dữ liệu phần cứng trên Samsung Galaxy S20

Cách chip Secure Element bảo vệ dữ liệu phần cứng trên Samsung Galaxy S20

Chip Secure Element trên Samsung Galaxy S20 hoạt động như thế nào để bảo vệ an toàn dữ liệu, ngay cả khi kẻ tấn công có thiết bị trong tay?
Facebook mua lại nền tảng chia sẻ ảnh GIF Giphy, tích hợp với Instagram

Facebook mua lại nền tảng chia sẻ ảnh GIF Giphy, tích hợp với Instagram

Facebook vừa mua lại nền tảng chia sẻ tập tin GIF Giphy với giá 400 triệu USD, đồng thời lên kế hoạch tích hợp toàn bộ thư viện này vào Instagram và những ứng dụng khác của hãng trong tương lai.