Nhiều video quảng cáo dịch vụ bán luận văn bị gỡ khỏi YouTube

Việc quảng cáo cho dịch vụ viết thuê bài luận giúp học sinh gian lận tại trường bị xem là vi phạm các quy định của YouTube.

Nhiều video quảng cáo dịch vụ bán luận văn bị gỡ khỏi YouTube

Theo các kết quả khảo sát mới nhất của BBC, có hơn 250 kênh YouTube bị phát hiện quảng cáo cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm thuê, bán luận văn, bài tập cho sinh viên, học sinh. Mục đích của việc này là giúp họ gian lận kết quả ở trường.

Công ty có tên EduBirdie này đã tài trợ cho các kênh YouTube. Họ đăng quảng cáo kèm các video với lời mời chào khẳng định cung cấp dịch vụ rẻ tiền, giúp khách hàng dễ dàng để vượt qua các kỳ thi, bài tập tại trường. Những video quảng cáo có tới hơn 700 triệu lượt xem.

Sau khi nhận thông báo từ BBC, YouTube đã thông báo tới những bên liên quan, cho biết hãng sẽ hạ mọi video không tuân thủ chính sách của công ty. Cụ thể, đại diện hãng nói người dùng có thể thêm quảng cáo trả tiền vào các video của họ, với điều kiện phải tuân thủ các chính sách.

Hiện trong các quy định của YouTube, hãng cấm quảng cáo cho “biện pháp hỗ trợ học thuật”, cụ thể các dịch vụ thuê viết bài luận, làm bài thi hộ… BBC cho rằng việc buôn bán các bài luận học thuật để gian lận kết quả học tập là phạm pháp.

  Google khai tử trình biên tập video trên YouTube

Trong thông cáo gửi tới BBC, công ty mẹ của EduBirdie là Boosta cho biết hãng cho phép những đối tác toàn quyền diễn đạt các nội dung về nền tảng EduBirdie muốn quảng cáo cho khách hàng của mình, miễn sao họ cảm thấy điều đó phù hợp với người xem.

Theo The Verge