Homepage » Author Archives: Nhẫn Bùi (page 39)

Posts by: Nhẫn Bùi

Instagram thay đổi cách hiển thị dòng thời gian

Trong thử nghiệm gần đây của Instagram, một số tài khoản vừa được thay đổi cách hiển thị dòng thời gian theo hướng ngang từ trái sang phải. Nếu dòng thời gian Instagram của bạn bỗng nhiên thay đổi cách hiển thị theo hướng ngang...

BETA