Chrome hạn chế dùng một mật khẩu cho nhiều trang web

Google vừa phát hành giao diện mới cho Chrome với nhiều tinh chỉnh thêm. Một trong những tính năng nổi trội nhất là trình quản lý mật khẩu được nâng cấp.

Chrome hạn chế người dùng sử dụng một mật khẩu cho nhiều trang web

Khi đăng ký trên trang web nào đó lần đầu tiên, Chrome sẽ tự động cung cấp cho người dùng một mật khẩu ngẫu nhiên. Mật khẩu được bảo mật trong tài khoản Google một cách an toàn và đồng bộ hoá giữa các thiết bị để bàn hoặc điện thoại chạy trình duyệt Chrome.

Tính năng mới sẽ ngăn động thái sử dụng một mật khẩu cho nhiều trang web khác nhau, thói quen dễ đẩy người dùng vào tình huống nguy hiểm nếu một trong các trang web bị lỗi bảo mật. Tuy trình quản lý mới là phương án tốt cho những ai thường xuyên truy cập web, nhiều người vẫn muốn sử dụng tính năng quản lý mật khẩu chuyên dụng và riêng biệt.

Chrome chỉ quản lý mật khẩu bên trong trình duyệt của mình, vì vậy khi bạn đăng nhập vào những ứng dụng khác như Netflix, thông tin tài khoản sẽ không được lưu trên tài khoản Google. Điều này đặc biệt liên quan đến tính năng tự động cung cấp mật khẩu trên các trình duyệt hay ứng dụng bởi bên quản lý thứ ba mà iOS 12 sắp giới thiệu.

Trình quản lý của Google có khả năng kích hoạt nhiều tranh luận về phương pháp bảo mật tốt nhất. Một số chuyên gia cho rằng người truy cập web chỉ cần nhớ những cụm từ dài nhưng dễ nhớ cho mỗi mật khẩu, số còn lại ủng hộ phương án cung cấp tự động với những ký tự đặc biệt.

Cho dù là lựa chọn nào, hy vọng tương lai ngành công nghiệp này tìm ra cách đáng tin cậy để giải quyết các mật khẩu phiền phức một lần và mãi mãi. Hiện tại, trình quản lý mật khẩu đã được cập nhật trên Google Chrome phiên bản 69.

Theo The Verge